DOFINANSOWANIE W RAMACH WRPO NA LATA 2007 - 2013 I JEJ TREŚCI

W dniu 4 września 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla działania 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi nr WND-RPWP.01.06-30-020/14 pt. „Klaster Dobry Polski Wzór innowacyjny model biznesu dla wielkopolskiej branży designu w oparciu o strategię budowania marki międzynarodowej” złożonemu przez firmę Vox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dofinansowanie zostało przyznane na łączną kwotę 198 730,00PLN.