Klastry drogą do innowacyjności

20140417_Klastry1- Celem polityki klastrowej jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę, interakcję i wiedzę – powiedziała podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska podczas VI seminarium Klubu Klastrów. Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2014 r. w MG.

Wiceminister Henclewska wyjaśniła, że formacje klastrowe sprzyjają współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów naukowych.

– Ich rozwój przyczynia się do szybszego wzrostu gospodarczego, podnoszenia poziomu produktywności i konkurencyjności biznesu – powiedziała. Dodała, że efektem współdziałania w ramach klastrów może być także napływ inwestycji, wzrost eksportu, nowe miejsca pracy oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw.

W opinii podsekretarz stanu w MG działalność w klastrach wpływa również pozytywnie na przedsiębiorstwa.

– Szczególną rolę w tych formacjach odgrywają małe i średnie firmy, które dzięki współpracy obniżają koszty bieżącego funkcjonowania – powiedziała wiceminister Henclewska. Zaznaczyła także, że inicjatywy klastrowe w Polsce rozwijają się bardzo pomyślnie.

Wiceminister przypomniała ponadto, że Ministerstwo Gospodarki aktywnie wspiera podmioty działające w klastrach.

– 8 kwietnia 2014 r. rząd przyjął Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Jednym z jego celów jest wspieranie klastrów poprzez m.in. współfinansowanie projektów rozwojowych, wzmacnianie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej oraz tworzenia nowych inicjatyw w tym zakresie – dodała.

***

Klubu Klastrów to inicjatywa, której celem jest wymiana informacji pomiędzy zrzeszonymi przedsiębiorcami oraz administracją publiczną. Do tej pory odbyło się pięć spotkań Klubu Klastrów podczas których omawiano m.in. politykę innowacyjności w perspektywie 2007-2013, projekty Komisji Europejskiej z udziałem polskich klastrów i formy współpracy międzynarodowej.

Źródło tekst i zdjęcie: www.mg.gov.p

Powrót