Koordynator

VOX Sp. z o.o. skupia się na tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszeniu poziomu innowacyjności (w tym poprzez transfer technologii / knowhow). Spółka należy do Grupy Kapitałowej VOX – jednej z najsilniejszych polskich marek w zakresie dostarczania najnowocześniejszych rozwiązań w obrębie mebli, podłóg, drzwi i profili.

W ramach przedsiębiorstwa VOX Sp. z o.o. prowadzi działalność Dział Rozwoju, który funkcjonuje jako komórka badawczo rozwojowa dla Grupy Kapitałowej VOX. Realizuje projekty związane z rozwojem nowych produktów. Innowacyjna w skali kraju metodologia pracy, w zgodzie z którą pracuje Dział Rozwoju VOX Sp. z o.o. gwarantuje wdrożenie na rynek nowych produktów, wyprzedając konkurencję nie na poziomie rywalizacji cenowej, lecz nadając nową wartość wypracowanym produktom. Unikatowe podejście oparte m.in. o perspektywę społeczną, wiedzę z zakresu kongnitywnej ergonomii czy analizę trendów kulturowych, a więc wykorzystanie osiągnięć nauk zajmujących się procesami umysłowymi, interakcją człowiek-otoczenie czy zmianami społeczno-behawiornymi, pozwala zastosować rozwiązania projektowe najbardziej dopasowane do realnych potrzeb człowieka, w różnych fazach jego życia.

Multidyscyplinarny zespół Działu Rozwoju VOX składa się z czworga projektantów, inżyniera oraz menadżera. Stosowana metodologia pracy determinuje zaangażowanie w prace rozwojowe ekspertów z rożnych dziedzin. Taka praktyka pracy przyniosła sukces dotychczasowych wdrożeń dla produktów z obszaru wyposażenia wnętrz.