Misja i wizja

Misja
Chcemy doskonalić jakość życia poprzez tworzenia przyjaznych i pożytecznych produktów dających ludziom poczucie, że mogą zmieniać otaczający ich świat.

Wizja
Chcemy stworzyć silną polską markę i otwarte środowisko ludzi gotowych do współtworzenia produktów w oparciu o wspólne wartości z wykorzystaniem potencjału lokalnych fabryk.