Współpraca

LIST INTENCYJNY PODPISANY PRZEZ BIURO POLSKO-NIEMIECKIE

logoW dniu 5 maja 2014 r. Klaster Dobry Polski Wzór podpisał list intencyjny z Biurem Polsko-Niemieckim Angelika Menze Sp z o.o. Biuro Polsko-Niemieckie jest prywatną firmą działającą od 2001 roku w zakresie polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej i gospodarczej. Biuro świadczy prywatne działania biznesowe, w tym na rzecz niemieckich firm, instytucji oraz zrzeszeń w Polsce, jak również na rzecz firm polskich, instytucji oraz grup interesów w Niemczech. Potencjalna współpraca biura z członkami Klastra umożliwi działania promocyjne i handlowe pomiędzy polskim a niemieckim rynkiem, jednocześnie Biuro Polsko-Niemieckie będzie mogło wspierać promocje Klastra na zachodnim rynku.

 

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY NASZYM PARTNEREM

logo__uniwersytet_przyrodniczy_w_poznaniuW dniu 21 maja podpisaliśmy list intencyjny z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

UP w Poznaniu prowadzi Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa, którego misją jest kreowanie warunków dla wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału Wielkopolski oraz transfer innowacji i zaawansowanych technologii do szeroko pojętej praktyki przemysłu meblarskiego, w szczególności poprzez:
• inicjowanie, koordynowanie i realizację działalności związanej z kreowaniem postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych pracowników naukowych, studentów i doktorantów;
• zwiększenie efektywności wykorzystania wyników badań naukowych odpowiadających potrzebom branży meblarskiej;
• transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do szeroko pojętej praktyki przemysłu meblarskiego;
• wspomaganie innowacyjnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój produktów, metod wytwarzania i usług;
• pomoc w promowaniu podmiotów gospodarczych wykorzystujących nowoczesne technologie;
• podnoszenie kwalifikacji kadr podmiotów gospodarczych w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego;
• współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami proinnowacyjnymi.

 

 

WSNHiD PARTNEREM KLASTRA

wsnhidW dniu 8 maja podpisaliśmy list intencyjny z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Naturalną strategią działalności WSNHiD jest jej rozwój w zakresie aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz współpracy z biznesem, w celu zbudowania pomostu pomiędzy światem biznesu i nauki w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a także wsparcie nauki pod kątem realnych potrzeb biznesu. Design jest elementem integrującym te dwa światy, pozwala wejść światu nauki do przemysłu tworząc produkty innowacyjne i skoncentrowane na nowych potrzebach użytkowników.

WSNHiD zyskując wiedzę i doświadczenie z biznesu będzie mogła rozwijać naukę w służbie praktycznych rozwiązań, kształcić kadrę w kierunku realnych potrzeb zawodowych, a tym samym przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorców, realizuje to obecnie między innymi poprzez prowadzenie edukacji w zakresie design management.

 

 

WSPÓŁPRACA Z SWSP ROZPOCZĘTA

SWPS_logotypW dniu 18 kwietnia 2014 roku podpisaliśmy list intencyjny ze Szkoła Wyższą Psychologii Społecznej.
SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które z powodzeniem wykorzystuje możliwości jakie daje np. przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, korzysta z grantów i uczestniczy w licznych projektach europejskich, realizując je samodzielnie lub współpracując z najlepszymi uniwersytetami zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Przeprowadzone badania odpowiadają na największe problemy współczesności i są realizowane przy użyciu nowoczesnych metod badawczych.

Naturalną strategią działalności SWPS jest jej rozwój w zakresie aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz współpracy międzynarodowej, a także nawiązanie bliższej współpracy z biznesem, w celu zbudowania pomostu pomiędzy światem biznesu i nauki w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, a także wsparcie nauki pod kątem realnych potrzeb biznesu, design jest elementem integrującym te dwa światy, pozwala wejść światu nauki do przemysłu tworząc produkty innowacyjne i skoncentrowane na nowych potrzebach użytkowników.

SWPS zyskując wiedzę i doświadczenie z biznesu będzie mogła rozwijać naukę w służbie praktycznych rozwiązań, kształcić kadrę w kierunku realnych potrzeb zawodowych, a tym samym przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności.

Współpraca z samymi przedsiębiorcami, jakimi są w tym wypadku projektanci pozwoli SWPS wykorzystać narzędzia badawcze w praktyce, przynosząc wymierne korzyści nauce i biznesowi.

 

 

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZOSTAŁA NASZYM PARTNEREM

PP z napisem (1)W dniu 17 września 2014 roku podpisaliśmy list intencyjny z Politechniką Poznańską. Politechnika Poznańska jest dziewięciowydziałową szkołą wyższą, kształcącą prawie dwadzieścia tysięcy studentów na 24. kierunkach. Na Uczelni pracuje ponad tysiącosobowa kadra nauczycieli akademickich.

Politechnika Poznańska prowadzi szeroko rozwinięte prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne na 24. kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na 14. kierunkach studiów niestacjonarnych I stopnia i 12. drugiego stopnia. Ogółem w Politechnice Poznańskiej kształci się prawie dwadzieścia tysięcy studentów. Od roku akademickiego 2006/2007 Politechnika Poznańska prowadzi również dotychczasowe studia doktoranckie jako studia III stopnia.

Nasza współpraca ma polegać na wzajemnym wsparciu, wymianie doświadczeń i współpracy w ramach projektów. Możliwość wykorzystania rozwiązań technicznych bazujących na badaniach naukowych, analizach, ekspertyzach i raportach realizowanych przez PP daje nam potencjał do rozwoju i wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań.

 

 

Współpraca z AMUEBLA i CETEM

logo amueblaStowarzyszenie AMUEBLA powstało w w 2009 roku, jest organizacją non-profit zrzeszającą przedsiębiorstwa, ośrodki badawcze i szkoleniowe, instytucje zarówno prywatne jak i publiczne współpracujące razem w celu sprostania rosnącym potrzebom branży meblarskiej i związanych z nią sektorów w regionie Murcji w Hiszpanii. Celem Amuebla jest reprezentowanie interesów firm meblarskich z obszaru Morza Śródziemnomorskiego, ułatwianie im innowacyjnych praktyk w celu poprawy konkurencyjności, obrona wspólnych interesów, jak i promowanie ich w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Organizują współpracę w zakresie rozwoju projektów technologicznych i handlowych.
LOGO_V2Więcej o nich na stronie www.amueblacooperacion.es/en

CETEM – Centrum Technologi Mebli i Drewna z regionu Murcji ściśle związane ze stowarzyszeniem Amuebla.
Więcej o nich na stronie www.cetem.es

Dzięki naszej współpracy, mamy nadzieję na zdobycie nowych kontaktów, jak i wymianę cennych doświadczeń, a w przyszłości zorganizowanie wspólnych projektów międzynarodowych.

 

 

ADDICT

logo-addict2W październiku br nawiązaliśmy współpracę z portugalskim stowarzyszeniem non-profit ADDICT. Założone zostało w 2008 roku, skupia obecnie około stu członków i jest uznawane przez portugalskie Ministerstwo Gospodarki jako koordynator klastra branż kreatywnych w Portugalii.
Jego misją jest tworzenie i promowanie przyjaznego środowiska dla rozwoju kultury i dziedzin kreatywnych, obrona wspólnych interesów organizacji, jak i tworzenie platformy do wymiany wiedzy poprzez szkolenia i pobudzanie interakcji pomiędzy członkami. Są organizatorami kreatywnego centrum Creative Hubs www.creativehubs.org będącego fizycznym obiektem, w którym oferują przestrzeń dla firm i organizacji działających w branżach kreatywnych i kulturalnych. Creative Hub jest czymś więcej niż tylko miejscem do pracy – łączy, wspiera i promuje swoich członków, zapewniając im twórczą atmosferę.

www.addict.pt