Informacje o realizacji projektu w ramach WRPO na lata 2007 - 2013

Firma

VOX Sp. z o.o.

Ul. Gnieźnieńska 26/28, Janikowo, 62-006 Kobylnica

informuje o realizacji projektu pn.

Klaster Dobry Polski Wzór innowacyjny model biznesu dla wielkopolskiej branży designu w oparciu o strategię budowania marki międzynarodowej

Podstawowym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw regionu poprzez współpracę kooperujących ze sobą przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i władzami w oparciu o idee klastra Dobry Polski Wzór. Korzyścią dla przedsiębiorcy funkcjonującego w klastrze będzie wzajemne współpracowanie z innymi podmiotami z tej samej branży oraz w sektorze w ramach jednego organizmu jakim jest klaster.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013

www.wrpo.wielkopolskie.pl