SWPS partnerem Klastra Dobry Polski Wzór

SWPS_logotypW dniu 18 kwietnia 2014 roku Klaster Dobry Polski Wzór podpisał list intencyjny ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. SWPS jest uczelnią niepubliczną z siedzibą w Warszawie utworzoną w 1996 roku. Prowadzi wydziały zamiejscowe w Katowicach, Poznaniu, Sopocie i Wrocławiu. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia, kulturoznawstwo, socjologia i prawo oraz stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia i kulturoznawstwo.
W ubiegłym roku SWPS otrzymało prestiżowe wyróżnienie od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – kategorię A+. Tym samym znalazło się w zaszczytnym gronie wizytówek polskiej nauki.

SWPS prowadzi zaawansowaną działalność badawczą. Naturalną strategią działalności SWPS jest jej rozwój w zakresie aktywności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz współpracy międzynarodowej, a także nawiązanie bliższej współpracy z biznesem, w celu zbudowania pomostu pomiędzy światem biznesu i nauki, w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Więcej informacji o szkole: www.swps.pl

Powrót