Uniwersytet Przyrodniczy partnerem Klastra Dobry Polski Wzór

logo__uniwersytet_przyrodniczy_w_poznaniuUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest uczelnią, której tradycje sięgają 1870 roku. UP daje możliwość podjęcia nauki na dwudziestu kierunkach na studiach stacjonarnych studiach I stopnia i na 17 kierunkach na studiach niestacjonarnych. Studia II stopnia prowadzone są na trzynastu kierunkach studiów stacjonarnych i dziesięciu kierunkach studiów niestacjonarnych. Ponadto z zakresie ośmiu dyscyplin naukowych prowadzone są studia III stopnia.

Całość kształcenia odbywa się w ramach ośmiu wydziałów.

Nasza współpraca będzie dotyczyć w szczególności następujących obszarów:

- przeprowadzenie niezbędnych badań koniecznych dla zrealizowania naszych celów

- wdrażania procesów badawczych

- wymianie know – how i wzajemnych doświadczeń

- transferu technologii i wiedzy.

Więcej informacji o Uniwersytecie Przyrodniczym:: http://puls.edu.pl/

Powrót